Šogad Kurzemes plānošanas reģions projekta EST-LAT Harbours ietvaros nāca klajā ar jauno, uzlaboto ostu katalogu. Katalogā ir apkopotas vairāk nekā 50 Latvijas un Igaunijas piekrastes ostas. Iepriekšējā gadā pirmā izdevuma ostu katalogs bija ļoti pieprasīts un novērtēts, tādēļ ar pieredzējušu jūras braucēju padomiem, kas nepieciešama drošai kuģošanai esam atjaunojuši ostu katalogu ar jaunākajiem datiem par ostām: kontakti, ieejas plāni, pieejamie pakalpojumi un padomi tūristiem. Jahtu ostas katalogā ir sakārtotas ģeogrāfiski sākot no Liepājs un turpinoties pa krasta līniju līdz pat Igaunijas ziemeļiem.

Lai apskatītu katalogu klikšķini uz tā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente Samanta Struža.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.