Dažāda izmēra akmeņi, vairāki spēkrati, atšķirīga diametra caurules – tas viss ir redzams netālu no Rīvas krodziņa, kur uzņēmuma “Venta 1” darbinieki pēc pašvaldības pasūtījuma būvē zivju migrācijas ceļu. Objektu ekspluatācijā paredzēts nodot septembra beigās. Jūrkalnē vēl notiek liela rosība, jo laikus jāpagūst izdarīt visus darbus, kas paredzēti projektā “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT (Nr. R065). Līdz šim zivis mēģināja pārvarēt upē mākslīgo dambi, kas kādreiz bija celts papes rūpnīcas vajadzībām, bet tas bija nopietns šķērslis, kas daudzām no tām traucēja nokļūt Rīvā.

Krodziņa apmeklētāji un citi Jūrkalnes viesi priecājas par graciozo ūdens valsts dzīvnieku lēcieniem, bet visām zivīm neizdevās nokļūt iecerētajā galamērķī. Lai palīdzētu tām zivju sugām, kuras dzīvo jūrā, bet vairojas saldūdenī, piemēram, taimiņiem, upes nēģiem un jūras forelēm, Ventspils novada pašvaldība nolēma iesaistīties pārrobežu sadarbības projektā, kurā ir 14 partneri.  Būvprojekts paredz, ka jaunā zivju ceļa gultne līdzināsies dabiskai upei, tādējādi tā būs piemērota daudzām zivju sugām un citiem ūdens organismiem. Īstenojot projektu, Ventspils novada pašvaldība sadarbojas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” speciālistiem, bet projekta vadošais partneris ir Stokholmas apgabala pašvaldība.

2020. gada 5. maijā pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu ar SIA “Venta 1” . Līguma summa ir 164 423,38 eiro ar PVN. Pēc veiktās cenu aptaujas noskaidrots, ka līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu var slēgt ar SIA “Meko V” par līguma summu 7441,50 eiro ar PVN. Būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas ir 171 864,88 eiro ar PVN. Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas – 139 188,00 eiro. Eiropas Reģionālas attīstības fonda līdzfinansējums ir 118 309,80 eiro.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informācija sagatavoja Ventspils novada pašvaldība – Evita Roģe.

Raksts pārpublicēts no Ventspils novada pašvaldības mājas lapas: http://ventspilsnovads.lv/aktualitates/jurkalne-buve-zivju-celu-video/#search=zivju%20ce%C4%BCa