2019.gada 19.jūnijā notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde.

Sēdes sākums: plkst. 14:00

Sēdes norises vieta: Kuldīgas novada domē, Baznīcas ielā 1, Kuldīga, 2.stāva zālē

Sēdes materiāli:

Darba kārtība Lēmumprojekti 1DK_KPR PUBLISKAIS gada pārskats_2018. gads 2DK_KPR_Budžeta tāmes Remigracijas_veicinasana_plans_2019 Labklājības ministrijas prezentācija - ģimenes asistenta pakalpojums