Atkārtoti izsludināts projektu konkurss “Atbalsts uzņēmumu radīšana un attīstībai Kuldīgas novadā”. Šoreiz nolikums neparedz vecuma ierobežojumu, taču tas tiks uzskatīts kā papildus bonuss pie vērtēšanas kritērijiem. Pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu aicināts ikviens interesents jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstīšanai. Konkursam var pieteikties no 11. augusta līdz 11. septembra plkst. 18.00.

https://pixabay.com/

Konkursa kopējais finansējums paredzēts 28 200 EUR. Katrs pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu un pieprasīt finansējumu no 200 līdz 2000 EUR. Projekta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Pretendents var būt gan fiziska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību, gan juridiska persona, kas jau veic saimniecisko darbību Kuldīgas novada teritorijā un kuras saimnieciskās darbības neto apgrozījums iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 EUR.

Aizpildītās veidlapas līdz ar pavaddokumentiem, kas detalizēti uzskaitīti un aprakstīti konkursa nolikumā, iesniedzamas:

  • klātienē Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā,
  • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot e-pastā kaa@kuldigasnovads.lv.

Iesniegtos projektus izvērtēs konkursa komisija, aicinot pretendentus klātienē prezentēt iesniegtās projektu idejas, bet gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Kuldīgas novada dome.

Konkurss pirmo reizi tika izsludināts pērn un tajā saņemti 18 pieteikumi, no kuriem nolikumam atbilda 16. Septiņiem dalībniekam līdzfinansējums palīdzēja uzsākt jaunu uzņēmējdarbību, savukārt deviņi līdzfinansējuma saņēmēji attīstīja jau esošo uzņēmumu.

Nolikums un pieteikuma veidlapa

Informācija pārpublicēta no Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapas: https://kuldigasnovads.lv/uznemejus-atkartoti-aicina-piedalities-projektu-konkursa-un-sanemt-lidzfinansejumu/