Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

tirgus izpēte

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
22.05.2018

Termiņš:
28.05.2018

Līgumcena EUR (bez PVN)

EUR 9200,00 (28.05.2018. pakalpojuma līgums Nr.8-5/EST-LAT18/2)

Piegādātājs/Piezīmes

Biedrība “Dabai laba tūrisma biedrība”