š.g. 17.jūnijā tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks klātienē!

Sēdes datums: 2020.gada 17.jūnijs

Sēdes sākums: plkst. 11.00

Sēdes norises vieta: Kuldīgas novada domē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2.stāva sanāksmju zālē

Sēdes materiāli:

Darba kārtība 1.DK - Kurzemes plānošanas reģiona publiskas pārskats par 2019.gadu izziņa pie 2.dk. jautājuma - par Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas – Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā Izziņa pie 3.dk. jautājuma - Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi un Attīstības padomes pārstāvja deleģēšanu vadības grupas sastāvā Lēmumprojekti