2020.gada 22.janvārī notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

Sēdes sākums: plkst. 11:00

Sēdes norises vieta: Kuldīga, Pilsētas laukums 3, Kuldīgas attīstības aģentūrā, 2.stāva sanāksmju telpā

Sēdes materiāli:

Darba kārtība Lēmumprojekti 1 DK_ KPR darba plāns 2020 1DK_prezentācija 2DK_KPR budžeta tāmes 2020 3DK_Lēmums par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 4DK_LVC prezentācija