3.martā Aizputē notika Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kurā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki tikās ar ekonomikas ministri, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kā arī apstiprināja reģiona finanšu gada pārskatu par 2022.gadu un diskutēja par citām aktualitātēm reģiona un pašvaldību darbībā.

Tikšanās laikā ar ekonomikas ministri tika pārrunāti tādi jautājumi, kā ēku siltināšanas iespējas, īres namu noteikumi, kā arī industriālo parku attīstības programmas finansējuma apjoma palielināšanas iespējas, uzņēmējdarbības vides veicināšanas programmas Latvijas reģionos, tehnoloģiju biznesa inkubatoru programma un citi.

Savukārt sēdes turpinājuma pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja par ar atkritumu apsaimniekošanu, atskurbtuvēm un patversmēm saistītiem jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2023. gada 3. marta sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv