Kurzemes plānošanas reģiona logo

2023. gada 10. novembrī Liepājā notika Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuras laikā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki tikās ar finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, kā arī pārrunāja citas aktualitātes.

Sēdes sākumā Salvis Roga, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks, iepazīstināja tās dalībniekus ar aktualitātēm pilsētā un tās attīstības tendencēm.

Turpinājumā  Kurzemes pašvaldību vadība ar finanšu ministru A.Ašeradenu pārrunāja ar valsts un ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstību saistītus jautājumus, diskutēja par pašvaldību finanšu rādītājiem un citām aktualitātēm. Ministrs akcentēja, ka jāveicina uzņēmumu konkurētspēja starptautiskajos tirgos, tādējādi sekmējot to izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu. Tika pārrunāta arī Iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārdale starp pašvaldībām un valsti, Finanšu ministrijas darbs pie jauna finansēšanas modeļa izglītības sistēmai un citi pašvaldībām būtiski jautājumi.

Sēdes noslēguma daļā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome diskutēja par ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākumu “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” saistītajiem jautājumiem, kā arī pārrunāja citas aktualitātes.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2023. gada 10. novembra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv