Kurzemes plānošanas reģiona logo

2024. gada 16. februārī Saldū notika Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kā laikā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki tikās ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski, kā arī pārrunāja citas aktualitātes.

Attīstības padomes sēdes sākumā tās dalībnieki ar iekšlietu ministru R.Kozlovski pārrunāja civilās aizsardzības koordinēšanas uzlabošanas iespējas starp valsti un pašvaldību. Tika arī diskutēts par tādiem būtiskiem jautājumiem kā patvertņu izveide vai atjaunošana, iedzīvotāju apziņošana krīzes situācijās un vienotas informēšanas sistēmas izveides gaita, kā arī katastrofu pārvaldības centru būvniecība Kurzemes reģionā un ar pašvaldību policiju  izveide un darbības nodrošināšana reģionos.

Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja Kurzemes plānošanas reģiona finanšu gada pārskatu par 2023. gadu un pārrunāja arī citas  aktualitātes.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2024. gada 16. februāra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido astoņas pašvaldības  – divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Laura Homka,
Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv