Andis Astrātovs, Talsu novada pašvaldības foto

2022.gada 30.augustā tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju kopsapulce, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības rosinātās izmaiņas tā pārstāvniecībai Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā. Ar pašvaldību vadītāju kopsapulces lēmumu turpmāk Talsu novada pašvaldības pastāvīgā locekļa aizvietotāja pienākumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē pildīs Andis Astrātovs, Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos.

Attīstības padome ir Kurzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija, ko veido 8  pārstāvji – pa vienam no katras Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Attīstības padomes ievēlēšana, kā arī izmaiņas tās sastāvā notiek Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces laikā. Reģiona pašvaldības darbam Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā izvirza savus pārstāvjus – pa vienam pašvaldības deputātam no katras valstspilsētas un novada domes, kā arī katram Attīstības padomes dalībniekam var tikt izvirzīts arī ne vairāk kā viens vietnieks, kurš ir tiesīgs aizvietot dalībnieku tā prombūtnes laikā Attīstības padomes sēdēs. Kopsapulce ievēl Attīstības Padomi astoņu vietējo pašvaldību dalībnieku sastāvā, kā arī to aizvietotājus, ja tādus pašvaldības ir izvirzījušas.

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju kopsapulces 2022.gada 30. augustā sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv