Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nr.KPR 2011/4

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2011/4

Ievietošanas datums:
21.03.2011

Termiņš:
00.00.0000

Līgumcena EUR (bez PVN)
6408,70 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA „ALD Automotive”