Sākot ar šī gada 1.novembri Kurzemes plānošanas reģions iesaistās projektā Baltic Blue Growth. Projekts tiek īstenots INTERREG programmā, un šim projektam Eiropas Komisijā ir piešķirts stratēģiski svarīga projekta statuss (Flagship project).

Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas Austrumgotlandes reģiona administrācija, un kopumā projektā iesaistījušies 18 partneri no 7 valstīm (Zviedrija, Dānija, Polija, Vācija, Somija, Igaunija un Latvija).

Projekta galvenais mērķis uzsākt gliemeņu audzēšanu kā vienu no ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības veidiem un tādejādi samazināt Baltijas jūras ūdens eitrofikāciju (eitrofikācija ir ķīmisku uzturvielu, parasti slāpekļa un fosfora savienojumu, palielināšanās ekosistēmā, kas izraisa paaugstinātu augu augšanas un atmiršanas intensitāti). Gliemeņu audzēšana ir viens no veidiem, kā cīnīties pret šo procesu, jo tās, patērējot un pārstrādājot fosforu un slāpekli, mazina šo ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmām, tajā pat laikā nemazinot gliemeņu kā pārtikas izejvielas kvalitāti un vērtību.

Iepriekšējie pētījumi liecina, ka Baltijas jūras Austrumu piekrastē augošās gliemenes dēļ samazinātās sāls koncentrācijas ūdenī neizaug tik lielas, lai būtu piemērotas to patēriņam cilvēku uzturā, tomēr tās ir piemērota un augstvērtīga pārtikas sastāvdaļa galvenokārt mājputniem un zivīm, aizstājot sojas produktus.

Projekta īstenošanā tiks veidota cieša sadarbība starp privāto un publisko sektoru, pilnveidojot gan likumdošanu, gan praktiski radot platformu šāda veida uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tajā ir iesaistījušies arī pētnieciskie institūti, kas novērtēs gliemeņu kā pārtikas izejvielas uzturvērtību, un darbojošies gliemeņu pārstrādes uzņēmumi, kas dalīsies pieredzē, izstrādājot socio-ekonomisko pamatojumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Sasniedzamie projekta rezultāti:

  • Izstrādātas visaptverošas gliemeņu audzēšanas vadlīnijas un biznesa plāni uzņēmējdarbības uzsākšanai
  • Izstrādātas vadlīnijas un procedūras likumdošanas bāzei, kas attiecas uz gliemeņu audzēšanu
  • Izstrādāti politiskie risinājumi lauksaimnieku atbalsta procedūrai par ekosistēmu uzlabošanu
  • Sagatavots ziņojums par gliemeņu audzēšanas sociāli-ekonomisko ietekmi un prognozēm
  • Saskaņotas metodikas par optimālo vietu izvēli gliemeņu audzēšanai, saskaņotas intereses ar citām jūras lietotājiem jūras un piekrastes plānojumos
  • Izveidots komerciālo gliemeņu audzētāju tīkls Baltijas jūras reģionā

Izveidotas četras stabili darbojošās gliemeņu audzēšanas fermas Dānijā, Vācijā, Zviedrijā un Somijā.

Papildus ieguvums no projekta īstenošanas būs ekosistēmas izmaiņas Baltijas jūrā, gliemeņu audzēšanas rezultātā samazinot eitrofikācijas procesus, un platformas izveidošana jauna veida uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta partneri:
Östergötland reģiona pārvalde
Kalmāras reģiona administrācija
Zviedrijas Austrumu reģiona Akvakultūras centrs
Kalmāras pašvaldība
Kurzemes plānošanas reģions
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Gdaņskas Jūras institūts
Vācijas Enerģētikas, lauksaimniecības, vides un lauku teritoriju ministrija
Borgholmas pašvaldība
SUBMARINER Blue Growth tīkls
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte
Östergötland Reģiona administrācija
Tartu Universitāte
Vācijas Piekrastes pētniecības un vadības centrs
Orbicon A/S
Musholm Inc
Vācijas piekrastes apvienība EUCC
JTI Zviedrijas Lauksaimniecības un vides inženierijas institūts

Kopējais projekta budžets ir  € 4,651,846.85
No kura ERAF līdzfinansējums ir  € 3,565,263.44 (77.39%)

Projekta ieviešanas termiņš: 01.05.2016. – 30.04.2019.

Projekta mājas lapa
http://www.submariner-network.eu/index.php/projects/balticbluegrowth