29. septembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā svinīgā pasākumā par godu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Interreg programmu noslēgumam tika godināti veiksmīgākie pārrobežu sadarbības projekti un to īstenotāji, kā arī pasniegtas īpašas balvas par ieguldījumu projektu īstenošanā. Vairāk nekā 500 Latvijas iestāžu un organizāciju piedalījās sadarbības projektos visā Eiropā, kopumā piesaistot nozīmīgas investīcijas vairākiem ekonomikas sektoriem, attīstot reģionus, atrodot inovatīvus risinājumus kopīgiem izaicinājumiem un daloties pieredzē ar citām valstīm.

Par veiksmīgāko, ietekmīgāko un redzamāko Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projektu tika atzīts projekts “Jūrtaka”, kā ietvaros tika izveidots garās distances pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas Nidas līdz Tallinai Igaunijā, kā arī veicināta tā atpazīstamība gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Projektu no 2017. – 2020.gadam īstenoja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Igaunijas: Latvijas lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” (vadošais partneris), Vidzemes tūrisma asociāciju,  Rietumigaunijas tūrisma asociāciju (Mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism),  Igaunijas lauku ceļotāju (MTÜ Eesti Maaturism), kā arī Carnikavas, Salacgrīvas un Saulkrastu novada pašvaldībām.

Savukārt pasākuma izskaņā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) veltīja sirsnīgus pateicības vārdus Kurzemes plānošanas reģionam un arī citiem plānošanas reģioniem kā ilglaicīgiem partneriem teritoriālās attīstības veicināšanā. 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Kurzemes plānošanas reģions īstenojis 24 pārrobežu projektus tādās reģionam nozīmīgās jomās kā tūrisms, sociālā joma, vides aizsardzība, pievilcīga dzīves vide, atbalsts uzņēmējiem, attīstības plānošanas un citās, kopumā piesaistot vairāk nekā 10 miljonus eiro Kurzemes attīstībai!

Kurzemes plānošanas reģions pateicas Interreg pārrobežu programmām par sadarbību, sniegto iespēju un uzticību daudzu gadu garumā īstenot projektus Kurzemes attīstības veicināšanai. Ar tikpat lielu degsmi raugāmies uz nākamo 2021. – 2027. gada plānošanas periodu, kurā esam gatavi turpināt īstenot dažādas iniciatīvas, lai Kurzeme taptu par vēl skaistāku un labāku vietu dzīvei un uzņēmējdarbībai!

2014. – 2020. gada plānošanas perioda Interreg programmu noslēguma pasākuma ieraksts pieejams tiešsaistē, savukārt VARAM pateicību reģioniem varat noskatīties no pasākuma ieraksta 1:21:30 brīža.