No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī ir piektā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 15 000 000 eiro. Atbalsts ir Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 eiro. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts divās daļās – pirmais maksājums 80% apmērā, otrais maksājums 20% apmērā atbilstoši saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas īstenošanas.

Projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Lauku atbalsta dienests šā gada 10.augustā organizēja tiešsaistes vebināru, kurā informēja par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un citiem aktuāliem jautājumiem mazajiem lauksaimniekiem.

Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz trīs kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha):

LAD Struktūrvienība

Pieejamais publiskais finansējums eiro

Austrumlatgales RLP

1 710 000

Dienvidkurzemes RLP

1 770 000

Dienvidlatgales RLP

2 955 000

Lielrīgas RLP

1 305 000

Viduslatvijas RLP

1 605 000

Zemgales RLP

975 000

Ziemeļaustrumu RLP

1 515 000

Ziemeļkurzemes RLP

1 005 000

Ziemeļvidzemes RLP

2 160 000

Kopā

15 000 000

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.

 

Informācija pārpublicēta no LAD mājas lapas: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-1165