Latviešu valodas aģentūra attālinātām mācībām sākumskolas skolēniem piedāvā izmantot LVA tālmācības skolotāju „ClassFlow” vidē veidotos mācību materiālus latviešu valodas apguvei.

Šajā gadā aktualitāte ir attālinātā mācīšanās. Šobrīd to Latvijā ārkārtas situācijas laikā valdība ir noteikusi 5.–12. klašu skolēniem, taču arī daļa mazāko klašu skolēnu ir guvusi šāda veida mācību pieredzi. Jābūt gataviem, ka attālinātās mācības turpināsies 2. semestrī. Arī diasporas nedēļas nogales skolās mācības ne visās valstīs var notikt klātienē, taču tās var organizēt attālināti.

Piedāvājam iepazīties ar iespēju izmantot LVA tālmācības nodarbībām veidotos mācību materiālus ClassFlow vidē, kā arī iespēju šo vidi izmantot savu mācību materiālu veidošanai.

Mācību materiāli vietnē classflow.com

Laika gaitā uzkrāti tālmācības skolotāju stundām veidotie mācību materiāli. Lai arī stundu plāni veidoti diasporas skolēniem, tie izmantojami arī citām mērķauditorijām, izvēloties piemērotāko materiālu un arī rediģējot to (neizmantojot pilnībā vai papildinot ar citiem uzdevumiem). Metodiski apstrādātus stundu plānus LVA piedāvā izmantošanai jebkuram skolotājam. Publicēto stundu tematus skatiet izdevumā “Pupa”.

Iepriekš interesenti tika reģistrēti LVA vietnē lva.classflow.lv (šie skolotāji arī turpmāk varēs izmantot šo vietni), taču tagad jebkurš skolotājs, kurš pats reģistrējies classflow.com, varēs meklēt LVA skolotāju veidotos mācību materiālus ClassFlow “Tirgotavā”. Reģistrācija platformā un tās lietošana ir bez maksas. Kā reģistrēties platformā ClassFlow, var uzzināt šajā video:

Mācību materiāli meklējami, atlasot klasi (atbilstīgi bērna vecumam), atlasot mācību priekšmetu, piemēram, latviešu valoda, izmantojot atslēgas vārdus, piemēram, Lieldienas, darbības vārds u.c. Kā ClassFlow “Tirgotavā” atrast un izmantot LVA skolotāju veidotos materiālus, skatieties šajā kompetences centra “Lielvārds” speciālistu veidotajā video.

Mācību materiālus skolotāji var veidot arī paši. Prasmes izmantot ClassFlow platformu var apgūt tālākizglītības kursos, taču darbošanos tajā skolotāji soli pa solim var apgūt paši patstāvīgi, vērojot videopamācības un praktiski darbojoties.

Platformā ClassFlow pieejamo un veidoto mācību materiālu izmantošana

Platformu iespējams izmantot regulārām attālinātām nodarbībām. Tad skolēni reģistrējas vietnē un skolotājs veido klasi. Nodarbībā skolotājs nosūta uzdevumus visai klasei vai kādam
skolēnam individuāli, un skolēni iesniedz atbildes.

Līdzīgi platformu var izmantot klasē klātienē, ja iespējams nodrošināt tehnoloģijas katram skolēnam. Ja platformu neizmanto regulāri, skolēni to var izmantot nereģistrējoties. Tad skolotājs pasniedz stundu “Atvērtai klasei”, bet skolēni izmanto stundas kodu, skatīt video:

Platformu iespējams izmantot klasē klātienes mācībās, mācību materiālus tikai demonstrējot uz interaktīvās tāfeles ekrāna.

Vairāk informācijas par to, kā atrast un izmantot mācību materiālus, lasāma metodikas skolas „Pupa” decembra izdevumā: https://maciunmacies.valoda.lv/…/2020/12/PUPA2020-9.pdf

Informāciju sagatavoja Latviešu valodas aģentūra un tā pārpublicēta no: https://www.facebook.com/1430765823892442/posts/2569623980006615/