„e-PUPA” (http://epupa.valoda.lv/) ir elektroniska latviešu valodas vārdnīca, kurā vienkopus pieejama plaša informācija no dažādām vārdnīcām, par katru vārdu sniedzot plašu lingvistisko informāciju, ieskicējot tā lietojumu folklorā, literatūrā, publicistikā un dažādās zinātņu nozarēs, piedāvājot simbolisko un kultūras kontekstu, kā arī ekstralingvistisko materiālu. Materiālu atlases pamatā ir tematiskais princips, un šķirkļa vārdi izvēlēti pēc vienojošās idejas cilvēka pasaulē. 
 
Informācija pārpublicēta no Valsts valodas aģentūras lapas Facebook: https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/posts/pfbid7GafHb19l