Sagaidot Valsts valodas dienu, kas jau otro gadu tiek atzīmēta 15. oktobrī, Latviešu valodas aģentūra izsludina akciju „Valodas daudzinājums”.

Akcijā ikviens aicināts cildināt mūsu valodas meistarus un dalīties ar stāstiem, piemēriem un pārdomām gan par personībām, gan avotiem ‒ grāmatām, notikumiem, situācijām u. tml. ‒, kas ļauj apzināties latviešu valodas vērtību, košumu, pievērš uzmanību valodas kvalitātei un bagātībai, veicina pozitīvu attieksmi pret valodu un rosina apjaust, ka latviešu valoda ir ne tikai ikdienas saziņas līdzeklis, bet arī vērtība jebkurā dzīves jomā. Valoda mūs vieno un vienlaikus ļauj būt neatkārtojamiem.

Pirmo valodas daudzināšanas vēstījumu vietnē vards.valoda.lv sniegusi Dace Dalbiņa, Latviešu valodas aģentūras direktora pienākumu izpildītāja, Izglītības daļas vadītāja. „Es neapzinos sevi ārpus latviešu valodas, es tajā dzīvoju, tā ir gaiss, ko elpoju, un, pilnībā piekrītot L. Vitgenšteinam, tās ir manas pasaules robežas. Valodā ir spēks. Tajā es apzinos un izsaku savas izjūtas, vērtības: mana ģimene, mana valsts, vecāku mīlestība, bērna paļāvība un uzticība, līdzcilvēku godīgums,” tā D. Dalbiņa.

Akcija „Valodas daudzinājums” tīmekļvietnē vards.valoda.lv norisināsies no 2022. gada 15. oktobra līdz 18. novembrim. Visi iesniegtie stāsti tiks apkopoti, īpašāko vēstījumu autori un cildinātie valodas meistari saņems pārsteiguma balvas.

Valsts valodas diena svētku, atceres un atzīmējamo dienu kalendārā ir iekļauta no 2021. gada 15. oktobra, lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā. Šis datums nav izvēlēts nejauši ‒ 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība: „Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda.”

 

Informācija pārpublicēta no Latviešu valodas aģentūras mājas lapas: https://valoda.lv/valsts-valodas-diena-daudzinasim-latviesu-valodu/