Igaunijas – Latvijas programmas ietvaros šī gada 1. februārī tika dots starts pārrobežu projektam “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia). Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas iekļausies Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9.

Projekta ietvaros, līdz 2019. gada oktobrim, iesaistot vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus, ir paredzēts dabā apsekot visu maršruta teritoriju, izstrādāt maršruta vizuālo identitāti un marķēšanas vadlīnijas. Tāpat maršruta teritoriju līdz Rietumigaunijai (ieskaitot)ir paredzēts marķēt dabā, uzstādīt informācijas stendus un norādes zīmes. Maršruts ir paredzēts plašai mērķauditorijai: aktīviem tūristiem, ģimenēm ar bērniem, dabas vērotājiem, vēstures un militārā mantojuma entuziastiem, tāpat arī vietējiem un ārvalstu tūristiem. Lai spētu piedāvāt mērķauditorijai atbilstošus pakalpojumus, ir paredzēts iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus: naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, tūrisma gidus, vietējo produktu ražotājus un citus. Jāpiebilst, ka piekrastes uzņēmējiem tiks organizēti apmācību semināri, pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, kā arī tiks izstrādāta uzņēmēju rokasgrāmata.

Lai ar maršrutu iepazīstinātu iespējami plašāku mērķauditoriju, ir paredzēts izdot ceļvedi „Kājām gar Baltijas jūras piekrasti”, kas būs pieejams latviešu, igauņu, angļu, vācu un krievu valodās. Tāpat ir paredzēts izdot tūrisma karti, sniegt informāciju ārvalstu tūroperatoriem, piedalīties starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos. Neizpaliks arī interneta vietne, kur jaunais maršruts būs apskatāms gan visā garumā, gan pa īsākiem posmiem. Šobrīd maršruta izveidei un attīstībai var sekot sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/estlathiking/

KPR foto

Projekta realizācijā sadarbojas 8 partneri – Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes Tūrisma asociācija, Saulkrastu, Salacgrīvas un Carnikavas novadu pašvaldības, Rietumigaunijas tūrisma asociācija (Lääne-Eesti Turism), Igaunijas Lauku tūrisma organizācija (MTÜ Eesti Maaturism) un Lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs” kā vadošais projekta partneris.

Kurzemes plānošanas reģiona aptveramā projekta teritorija – Kurzemes reģiona 10 piekrastes pašvaldības un Rīgas reģiona Engures novada piekrastes teritorija, kas sastāda 1/3 (350 km) no visas projekta aptveramās teritorijas.

Kopumā Kurzemes piekrastē tik uzstādītas 52 lielās norādes zīmes kājāmgājēju orientēšanai gar jūras krastu, 99 dažāda tipa informācijas stendi – jauni, esošo informācijas plākšņu nomaiņa, individuāla dizaina stendi, plāksnes izvietošanai tūrisma uzņēmumos piekrastē, kā arī tiks veikta maršruta marķēšana ar krāsu, kur tas būs nepieciešams.

Kurzemes reģionā maršruts vijas cauri 11 pašvaldībām, tāpēc īpaši svarīga sadarbība starp visiem iesaistītājiem maršruta izveidē – tūrisma speciālistiem pašvaldībās,  tūrisma uzņēmējiem  un vietējiem iedzīvotājiem,  tāpēc 2017.gadā plānota maršruta trasējuma kopīga apsekošana. Apsekojumiemvarēs pievienoties ikviens interesents, tāpēc īpaši svarīgi sekot līdzi www.facebook.com/estlathiking, jo tieši šeit tiks ievietoti visi pārgājienu maršrutu datumi un sīkāka informācija.

Vairāk informācijas par plānoto maršrutu varat uzzināt piekrastes novadu Tūrisma informācijas centros, kā arī pie projekta koordinatoriem:
Aiga Petkēvica, tālr. 29483674, e-pasts: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv
Aija Neilande, tālr. 26147139, e-pasts: aija.neilande@kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas – Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.