Jau izsenis rudens latviešiem ir prātīgu nodarbju laiks, tāpēc no 16. oktobra līdz 25. novembrim Latviešu valodas aģentūra organizē prāta spēļu turnīru „Cietie rieksti latviešiem pasaulē”. Turnīrs notiks jau trešo gadu, un tajā aicinām piedalīties diasporas jauniešus, ģimenes un draugus, diasporas latviešu skolu, koru un deju kolektīvus, kā arī citus interesentus, kuru mītnes zeme ir ārpus Latvijas. Liekam prātus kopā un veidojam komandu no 3–6 dalībniekiem! Dalībniekiem garantējam jautru atpūtu, uzasinātas zināšanas, kā arī, protams, vērtīgas balvas.  Starp citu, balvu fonds šogad ir audzis! Ziņkāri remdēsiet, iepazīstot nolikumu.

Turnīru veido piecas spēles, kas secīgi būs pieejamas www.cietierieksti.com sadaļā „Cietie rieksti laika mašīnā”. Katrā prāta spēlē ir ietverti trīsdesmit āķīgi jautājumi, kas radušies, vērojot Latviju no laika mašīnas sānu lodziņa, kad gadsimtus šķērsojam sekundes desmitdaļā. Uz katras spēles jautājumiem aicinām atbildēt nedēļas laikā. Tad atbilžu iesniegšana noslēdzas, tiek paziņots komandas iegūtais punktu skaits un publicēta nākamā spēle. Pirmā spēle būs pieejama no 16. oktobra līdz 22. oktobrim, nākamā – jau 23. oktobrī, un tā līdz 25. novembrim, kad notiks turnīra fināls, kurā sacentīsies desmit labākās komandas. Vērtīgas balvas saņems gan katras spēles labākie un veiksmīgākie, gan, protams, finālspēles uzvarētāji!

Spēļu turnīru organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar prāta spēļu zīmolu „Cietie rieksti”. Latviešu valodas aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Viens no Latviešu valodas aģentūras uzdevumiem ir sniegt atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā.

Sīkāka informācija:

Liene Valdmane

Latviešu valodas aģentūras metodiķe

liene.valdmane@valoda.lv

+371 22144144

www.valoda.lv
www.maciunmacies.lv

Informācija pārpublicēta no LVA mājas lapas: https://valoda.lv/lec-ieksa-un-laizam-diasporas-komandu-prata-spele-cietie-rieksti-latviesiem-pasaule-sogad-celos-laika-masina/