Lai īstenotu daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu, Liepājā tiks īstenots projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.

Projekta ietvaros tiks organizētas vairākas aktivitātes. Viena no tām − konference “Darba un karjeras attīstība – tendences un iespējas remigrantiem”. Konferences mērķis ir veicināt izpratni par remigrācijas nozīmi, tendencēm un ieguvumiem, iepazīstināt remigrantus ar karjeras un izaugsmes iespējām Liepājā. Konference paredzēta darba devējiem, pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību darbiniekiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem.

Vēl viena no aktivitātēm būs tikšanās “Ar pasaules pieredzi Liepājā” remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem neformālā gaisotnē, lai veicinātu remigrantu iniciatīvas remigrācijas procesu stiprināšanu un stiprinātu remigrantu kopienu un piederību Liepājas videi. Paredzēts organizēt arī saliedēšanās pasākumu remigrantu ģimenēm “Ģimeņu sporta pēcpusdiena” ar mērķi stiprināt remigrantu iekļaušanos Liepājas vidē un informēt remigrantus un potenciālos remigrantus par aktualitātēm un iespējām pilsētā.

Projekta norises laikā Lielbritānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Dānijā un Īrijā notiks 6 informatīvi semināri “Karjeras iespējas un dzīves kvalitāte Liepājā”. Semināru laikā diasporai un remigrantiem tiks stāstīts par remigrācijas iespējām Latvijā un iespējām Liepājā.

Tāpat projekta ietvaros notiks arī pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem, Liepājas pilsētas pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņa ar Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistiem.

Paralēli iepriekš minētajām aktivitātēm turpināsies ikdienas darbs, sniedzot informāciju remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem par iespējamajiem risinājumiem darba un izglītības jautājumos, veselības pieejamību, dzīvesvietas iespējām u.c. jautājumiem, kas skar ikdienas dzīvi Liepājā.

Projekts tiks īstenots no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada maijam. Galvenais projekta realizētājs ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, sadarbības partneri − Kurzemes plānošanas reģions, Liepājas speciālā ekonomiskā zona (LSEZ) un LIAA Liepājas Biznesa inkubators u.c.

Projekta kopējās izmaksas ir 9900 eiro, tās visas tiek segtas no VARAM finansējuma.

Papildu informācijai sazināties ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži pa tālr. 63 404 721 vai e-pastu: brigita.dreize@liepaja.lv.

 

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu

 

 

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Čabikina
Tālr.: 63 404 775
E-pasts: kristine.cabikina@liepaja.lv