LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 22. – 24.novembrī Ventspils novada Popē notika sestā, noslēdzošā Kurzemes vides gidu apmācību sesija, kuras galvenā tēma bija vides pasākumu reklamēšana un vides interpretācijas izstādes veidošana. Vides gidi prezentēja savus mājasdarbus pašu gatavotu tūrisma bukletu veidošanā un ekskursiju vadīšanā. Sesijas laikā gidi veica arī praktisko darbu, sadaloties grupās un izveidojot savu redzējumu Rojas Jūras zvejniecības muzeja jaunās ekspozīcijas izveidei.
Sesijas noslēgumā apmācību kursu sekmīgi beigušie 26 vides gidi saņēma Kurzemes plānošanas reģiona un Vides gidu asociācijas izsniegtās apliecības. Kā atzina paši dalībnieki, šie kursi bija ārkārtīgi vērtīgi gan apjomīgā apmācību satura ziņā teorētisko zināšanu papildināšanai vides interpretācijā, gan praktisko iemaņu attīstībai, ļaujot sev iziet no ierastā un attīstīt sevī paslēptos talantus, iztēli un idejas. Vērtīgākais apmācību kursa rezultāts, protams, ir jauniegūtais paziņu loks, kas ļauj gidiem sadarboties, diskutēt par aktuālajiem tūrisma jautājumiem, apmainīties viedokļiem un turpināt tīkloties nu jau arī ārpus dotā projekta ietvara. Esam patiesi gandarīti gan par pasniedzēju ieguldījumu, gan gidu pašatdevi un novēlam daudz sekmju un sasniegumu kursos iegūto zināšanu un iemaņu izmantošanā savu ekskursiju pilnveidošanā un jaunu, radošu dabas tūrisma produktu attīstībā.
Apmācības organizēja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides gidu asociāciju Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros. Apmācības norisinājās laika posmā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada novembrim, gidiem kopā aizvadot 6 trīs dienu apmācību sesijas un praktisko apmācību vizīti Lietuvā. Apmācību programmas kopējais ilgums – 160 stundas.
Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv