Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021. gadā sieviešu darba stundas likme Latvijā bija vidēji par 14.6% zemāka nekā vīriešiem. Salīdzinot ar 2020. gadu, plaisa starp sieviešu un vīriešu vidējo atalgojumu ir mazinājusies, taču, kā norāda eksperti, beidzoties pandēmijai, tā varētu atgriezties iepriekšējā līmenī, pārsniedzot 20% robežu.

Ņemot vērā, ka darba samaksas atšķirību novēršana starp sievietēm un vīriešiem ir būtisks priekšnosacījums nabadzības riska mazināšnaai un valsts ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā, ir būtiski veicināt sabiedrības, darba devēju un darbinieku izpratni par dažādiem nevienlīdzīgu atalgojumu veicinošiem faktoriem, kā arī meklēt aizvien jaunas un efektīvas iespējas to novēršanai.

Kā šo uzdevumu īstenot visefektīvāk? Vienmēr ir vērtīgi mācīties no savas un citu pieredzes – ne vien veiksmēm, bet arī kļūdām. Šeit lieti noder starptautiskā prakse, kas ir ļoti daudzveidīga.

Arī Latvijā ir virkne uzņēmumu, kuri īsteno dažādas aktivitātes ar mērķi ieviest vienlīdzīgas darba samaksas politiku, vai ir ceļā uz to. Tieši šo darba devēju pieredzes stāstiem īpaša vērība tiks pievērsta darbseminārā “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: praktiski risinājumi”, ko šā gada 28.septembrī laikā no plkst. 13.00 līdz 16.30 Biznesa, tehnoloģiju un mākslas augstskolas “RISEBA” Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 (Durbes iela 4, Rīga) organizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.

Tāpat pasākuma dalībniekiem ir iespēja ne vien dzirdēt ekspertu viedokli par galvenajiem nevienlīdzīgu atalgojumu veicinošajiem faktoriem un to mazināšanas iespējām, bet arī iesaistīties diskusijās par efektīvākajiem vienlīdzīgas darba samaksas praksi veicinošajiem risinājumiem, ko varētu īstenot Latvijā.

Saite uz darbsemināra ierakstu Facebook: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=864178671173096