Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr.KPR 2011/15

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Jautajumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

KPR 2011/15

Ievietošanas datums:
21.06.2011

Termiņš:
04.07.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)
7633.50LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Statoil Latvija”