Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nr. KPR 2011/ 14-LLIII-180

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Jautajumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

Nr. KPR 2011/ 14-LLIII-180

Ievietošanas datums:

19.05.2011

Termiņš:

30.05.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes