Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr. KPR 2013/10

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2013/10

Ievietošanas datums:
26.04.2013

Termiņš:
10.05.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes