Noslēdzies projekta Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) ietvaros veiktais pētījums par makroaļģu sastāvu un izmantošanas vērtību. Pētījumu, pēc Kurzemes plānošanas reģiona pasūtījuma, 2020.gadā veica Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, analizējot Kurzemes piekrastē – Liepājā un Pāvilostā no jūras izskaloto aļģu masu.  Pētījumā veikta Baltijas jūras krastā izskalotu aļģu biomasas botāniskā sastāva izpēte, fizikāli-ķīmiskais un ķīmiskais raksturojums, un izvērtētas izskaloto furcelāriju alternatīvas izmantošanas iespējas, neapskatot tradicionālo furcelāriju izmantošanas veidus hidrokoloīda furcelarāna iegūšanai un lauksaimniecībā.

Secināts, ka dominējošā izskaloto makroaļģu suga Liepājas un Pāvilostas pludmalē ir furcelārija (Furcellaria lumbricalis). Sāļums savāktajās aļģēs ir neliels, tomēr aļģes var saturēt mikrobioloģisko piesārņojumu. Ķīmiskā sastāva analīze parādīja, ka furcelāriju biomasa sastāv no ogļhidrātiem (kopējais apjoms ~80%, galvenokārt – furcelarāns), proteīniem (kopējais apjoms 15%, tajā skaitā ievērojams daudzums neaizvietojamo aminoskābju), neliela daudzuma ekstraktvielu un minerālvielām. Lai samazinātu smilšu piemaisījumu apjomu aļģu biomasā, izskalotās aļģes turpmākai pārstrādei ir lietderīgi vākt tikai, ja ir lieli aļģu sanesumi. Kaitīgie piemaisījumi – smagie metāli, metaloīdi un policikliskie aromātiskie ogļhidrāti furcelārijās atrasti pieļaujamos daudzumos un tie neietekmē furcelāriju izmantošanu.

Pētījuma ietvaros tika izgatavoti furcelārijas – makulatūras eksperimentāli kompozītmateriāli un noteiktas to mehāniskās un gaisa caurlaidības īpašības. Tika secināts, ka inovatīvo kompozītmateriālu var lietot kā dekoratīvu vai iesaiņojuma materiālu. Tas varētu būt piemērots, piemēram, augu stādu podiņu ražošanai, jo furcelāriju pievienošana kartona makulatūras masai uzlabo tās gaisa caurlaidību un arī kartona elastību mitrā stāvoklī.

Īsi par projektu:

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021. Kopējais projekta budžets ir  € 1,946,057.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  € 1,544,995.39 (79.39%). Kurzemes plānošanas reģiona kopējais budžets šajā projektā ir € 179,417.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta vadītāja