Līdz ar pieejas ceļa izbūvi Jaunciemā, Targales pagastā, Ventspils novadā noslēdzās Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansēts projekts “Droša jūra”, kura galvenais mērķis bija uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti. Projekta ietvaros vēl 3 pašvaldībās – Rojas, Engures un Salacgrīvas novados, izveidoti piebraucamie ceļi līdz jūrai glābšanas dienesta vajadzībām.

Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzlaboja materiāli tehnisko bāzi, papildinot Liepājas, Rīgas, Valmieras daļas un Dundagas, Rojas, Slokas, Jaunciema, Salacgrīvas un Saulkrastu posteņus ar nepieciešamo aprīkojumu glābšanas darbu jūrā veikšanai – hidrotērpi, glābšanas laivas ar piekabi, glābšanas vestes un riņķi, virves ar spoli.

Sadarbībā ar Igaunijas glābšanas dienestu izstrādāta Darba standartprocedūras rokasgrāmata Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā un sagatavoti atbilstoši mācību materiāli. Organizētas arī kopīgas apmācības Sāremā salā un Salacgrīvas apkārtnē, testējot sadarbības procedūras.

Kontakti:

Aiga Petkēvica, t. 28650278, aiga.petkevica@kurzemesregions.lv