2019.gada rudenī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izsludināja projektu konkursu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē. Projekta ietvaros remigrantiem bija iespēja pieteikties uz grantu saņemšanu līdz 10 000 EUR uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā. Kopējais pieejamais finansējums bija 40 000 EUR.

Konkursa nolikumu un nosacījumus granta saņemšanai izstrādāja VARAM, savukārt tā norisi visā Latvijā koordinēja plānošanas reģioni.  Uzņēmējdarbības granta uzsākšanai ir vairāki nosacījumi. Pretendentam, kurš ir atgriezies vai plāno atgriezties, ir jābūt piereģistrētam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, jābūt deklarētam ārpus Latvijas vismaz 3 gadus un dzīvojošam Latvijā ne ilgāk kā 1 gadu. Ja pretendents atbilst šiem kritērijiem, tad var piedalīties konkursā. Protams, ka svarīga ir pati biznesa ideja un biznesa plāns. Lai projektu varētu iesniegt un vērtēt, tas ir jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Kurzemē tika saņemti 2 projektu iesniegumi, bet finansējumu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 10 000 EUR vērtībā saņēma viens projekts. Projekts saistīts ar transporta nozari un tiks īstenots Liepājas pilsētas pašvaldībā. Jāatzīmē, ka tik lielu finansējumu kāds no remigrantu iesniegtajiem projektiem ir saņēmis pirmo reizi. Tas nozīmē, ka remigrantu ieceres, atgriežoties dzimtenē, kļūst vērienīgākas un nākotnē varētu sniegt arvien būtiskāku ieguldījumu Kurzemes attīstības veicināšanā.

2020.gadā plānots īstenot jaunu uzņēmējdarbības atbalsta granta pieteikšanos uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

 

Papildu informācijai:

Agnese Berģe, remigrācijas koordinatore, koordinators@kurzemesregions.lv