Pētījumu projekta RETROUT ietvaros veica Vidzemes Augstskolas pētnieku komanda Dr.oec. Tamāras Grizānes vadībā, un tas ilga no 2019.gada jūnija līdz šī gada maijam. Pētījums tika veikts iepriekš iezīmētā teritorijā Kurzemes rietumu daļā, atklātās jūras piekrastē, taču pētījuma rezultāti ir attiecināti uz visu Kurzemes reģionu kopumā.

Kā atzina pieredzējusī zinātniece un pētniece T.Grizāne, šis ir pirmais pētījums par makšķerēšanas tūrismu ekonomiskā skatījumā, tādēļ strādāt ar to ir bijis vēl jo interesantāk – jau datu vākšanas process – makšķernieku un ar makšķerēšanas tūrismu saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzēju klātienes aptaujas, kas nereti izvērtās sirsnīgās un atklātās sarunās, – bijis gana aizraujošs, savukārt iegūto datu analīze parādījusi makšķerēšanas tūrismu kā ļoti perspektīvu un peļņu nesošu tūrisma nišu, kuru gan ir nepieciešams vēl dūšīgi attīstīt.

Skatoties projekta RETROUT aktivitāšu kontekstā, ir patīkami apzināties, ka jau sākotnēji šis projekts ir ievirzīts pareizās sliedēs: tā ietvaros jau šobrīd tiek strādāts pie vairākām lietām, ko aptaujātie makšķernieki ir atzīmējuši kā svarīgus trūkumus kvalitatīva, makšķerniekam izmantojama piedāvājuma veidošanā. Ir izveidots portāls, kur interesenti var iegūt informāciju par makšķerēšanas gidiem (www.balticseafishing.com). Februārī Kurzeme kopā ar visiem projekta partneriem tika pārstāvēta starptautiskajā makšķerēšanas tūrisma izstādē Itālijā, bet šobrīd sagatavošanā ir arī Kurzemes makšķerēšanas tūrisma karte.

Pētījuma ietvaros sagatavotie materiāli

  • Ziņojums par makšķerēšanas tūrisma lomu ekonomikā projekta partnervalstīs: Zviedrijā, Somijā, Polijā, Lietuvā un Latvijā.
  • Metodoloģija makšķerēšanas tūrisma ietekmes uz reģionālo ekonomiku mērīšanai.