10. decembrī notika trešais apmācību seminārs Rucavā, kurā no Sventājas kuršu biedrības vadītāja Miķeļa Balčus stāstījuma bija iespējams uzzināt par kuršiem Sventājā, par dzintaru un par Birutes kalnu. Turpinājumā prof. Juris Tālivaldis Urtāns dalījās ar zināmo par Kurzemes Elku kalniem, savukārt sabiedrisko attiecību speciāliste un ceļotāja Baiba Ābelniece iepazīstināja ar mārketinga trikiem, kurus vērts ņemt vērā, pārdodot tūrisma produktus. Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja dzirdēt godu dziesmas etnogrāfiskās mājas “Zvanītāji” saimnieces Sandras Aigares izpildījumā un baudīt brīnumgardos rīvētos kartupeļu kukulīšus.

Rucava ir īpaša vieta, kur vienmēr ir jauki iegriezties, tāpēc projekta “Baltu ceļš” ietvaros topošajā starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutā esam iekļāvuši vairākus Rucavas puses tūrisma objektus. Tikpat daudzināma ir arī rucavnieku viesmīlība! Kurzemes plānošanas reģiona vārdā pateicamies par telpām pasākuma norisei un silto uzņemšanu Rucavas novada priekšsēdētājam Jānim Veitam, tūrisma organizatorei Dacei Miemei un etnogrāfiskās mājas “Zvanītāji” saimniecei Sandrai Aigarei, kā arī kafejnīcai “Līgate”.

Pasākuma prezentācijas:

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.