LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 11.-12.aprīlī, Žemaitijas Nacionāajā parkā, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 10 UniGreen projekta partneriem (Aukštaitijos nacionalinis parkasBiržų Regioninis ParkasDURBE un Durbes novadsKretingos rajono savivaldybėKuldīgas Novada DomeRojas novada pašvaldībaSaldus novada pašvaldībaSkrundas novada pašvaldībaVentspils novada pašvaldībaŽemaitijos nacionalinis parkas) organizēja projekta vadības sanāksmi, kur diskutēja par ceturtajā posmā paveikto, kā arī veicamajiem darbiem nākošajā – noslēdzošajā projekta periodā.

Ceturtajā projekta īstenošanas periodā (2018.gada novembris – 2019.gada aprīlis) turpinājās aktīvs darbs visās projekta vadības, komunikācijs, infrastruktūras attīstības pasākumu un kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu komponentēs.

Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē sekmīgi noslēdzās skatu torņa un atpūtas vietas izbūve Durbes ezera krastā, koka laipas izbūve gar Usmas ezeru Ventspils novadā un pastaigu takas izveide gar Ventas upi Kuldīgā, Pārventas parkā. Līdz ar to projekta Kurzemes puses partneru sākotnēji izvirzītās aktivitātes projektā ir veiksmīgi izpildītas.

Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā veiksmīgi noslēgusies koka laipu un pontona tiltiņu izbūve Kirkiļu karsta ezeros Biržu Reģionālajā parkā un turpinājās darbs pie Jaurikla parka labiekārtošanas Kretingā, kā arī pontona piestātņu izbūves Aukštaitijas nacionālajā parkā. Ņemot vērā nelabvēlīgos laika apstākļus, darbi pie Jaurikla parka labiekārtošanas un pontona piestātņu izbūves ir iekavējušies. Līdz ar to projekta īstenošanas periods ir pagarināts līdz š.g. 31.oktobrim, lai ļautu veiksmīgi īstenot un noslēgt darbus vasaras – rudens periodā.

Kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu ietvaros projekta īstenošanas ceturtajā periodā Kurzemē noslēgušās gadu ilgušās Kurzemes reģiona vides gidu apmācības un 26 apmācības sekmīgi noslēgušie gidi ir saņēmuši apliecības.

Šajā periodā arī sagatavoti audio ieraksti ar QR kodu uzlīmēm latviešu un angļu valodās 20 Kurzemes dabas takām, kā arī ir sagatavots Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas taku ceļvedis latviešu, angļu un lietuviešu valodās, kas ietver plašu informāciju par vairāk kā 80 dabas takām. Maija noslēgumā ceļvedis būs pieejams visos Kurzemes novada tūrisma informācijas centros, kā arī Lietuvas partneru apmeklētāju centros un tūrisma informācijas centros.

Sanāksmes noslēgumā projekta partneri piedalījās Žemaitijas Nacionālā parka direktorāta organizētajā akcijā “Darom”, kuras ietvaros notika talka parka dabas taku un atpūtas vietu sakopšanai.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Sanāksmes prezentācijas

overall activity progress, Alise Lūse, Project manager Presentation, Aukštaitija Presentation, Biržai Presentation, Kretinga Presentation, Kuldīga Presentation, Ventspils Presentation, Žemaitija

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv