LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 15.oktobrī sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” organizējām ekskursiju cilvēkiem ar invaliditāti pieejamajās dabas takās Skrundā un Rojā, kas izveidotas UniGreen projekta ietvaros. Zemāk ieskatam daži foto, kā tad mums gāja!

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen projekta vadītāja
Aiva Jakovela
Tālrunis: 26315137, aiva.jakovela@kurzemesregions.lv