LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 17.-18.maijā, Aukštaitijas nacionālajā parkā, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 10 UniGreen projekta partneriem (Aukštaitijos nacionalinis parkas, Biržų Regioninis Parkas, DURBE un Durbes novads, Kretingos rajono savivaldybė, Kuldīgas Novada Dome, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Žemaitijos nacionalinis parkas) organizēja projekta vadības sanāksmi, kur diskutēja par otrajā posmā paveikto, kā arī veicamajiem darbiem nākošajā periodā.

Otrajā projekta īstenošanas periodā (2017.gada novembris – 2018.gada aprīlis) turpinājās aktīvs darbs visās četrās projekta komponentēs – projekta vadība, komunikācija, dabas pieejamība visiem (infrastruktūras attīstības pasākumi) un kompetences pilnveides un mārketinga pasākumi.

Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē uzsākti darbi skatu torņa un atpūtas vietas izbūvei Durbes ezera krastā, uzstādīta taktilā un Braila rakstā veidotā informācijas plāksne pie projekta ietvaros izbūvētās laipas gar jūras krastu Rojā ar pludmales karti un informāciju par Rojas pludmalē sastopamo biotopu daudzveidību, kā arī ļauj vājredzīgajiem un neredzīgajiem iztaustīt izveidotos laipu ceļus un uzstādīta informācijas plāksne un brīdinājuma zīmes pie putnu vērošanas torņa Sātiņu dīķos Saldus novadā. Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā turpināts darbs pie Jaurikla parka labiekārtošanas Kretingā, kas tiks noslēgts maijā, un jau šobrīd ir izveidoti divi atpūtas un spēļu laukumi (spēļu laukums bērniem vecumā no 1.-6.gadiem un piedzīvojumu parks bērniem vecumā no 7.-15.gadiem),  rekonstruēta skatu platforma Plateļu ezera krastā Žemaitijas Nacionālajā parkā, kā arī uzstādīta taktilā un Braila rakstā pieejamā informācijas plāksne uz rekonstruētās platformas, kas  ļauj iztaustīt neparasto ezera formu un tajā esošās salas. Papildus platformas pakājē uzstādītas arī astoņas plāksnes, kas katra sniedz izsmeļošu informāciju par kādu no Plateļu ezerā esošajām salām. Otrajā periodā turpinājās arī sagatavošanās darbi Kirkiļu ezeru pieejamības uzlabošanai Biržu Reģionālajā parkā.
Kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu ietvaros projekta īstenošanas otrajā periodā turpinājās apmācības 27 Kurzemes reģiona vides gidiem, kuru ietvaros notika četras apmācību sesijas par vides interpretāciju un tās pamatprincipiem, dažādām mērķa grupām, vides interpretāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vides pasākumu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu. Apmācības norisinās laika posmā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada novembrim un tās paredz kopā 6 trīs dienu apmācību sesijas, kas katra veltīta noteiktai tēmai. Perioda nogalē aprīlī organizēti divi pasākumi par tēmu “Dabas tūrisms un vides pieejamība”, kas norisinājās Liepājā (18.Kurzemes tūrisma konference) un Rojā (seminārs) un kurus kopsummā apmeklēja 160 dalībnieki no pašvaldību, nevalstisko organizāciju, dabas aizsargājamo teritoriju un uzņēmēju vidus. Pasākumos norisinājās diskusijas par vides pieejamības lomas aktualizēšanu tūrisma attīstībai Kurzemē, kā arī par to, kāpēc pašvaldībām un uzņēmējiem ir būtiski pielāgot tūrisma infrastruktūru, produktus un pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā to paveikt pareizi un ar minimāliem ieguldījumiem, kādi ir plusi un ar kādām problēmām un izaicinājumiem saskaras uzņēmēji. Otrajā periodā uzsākts arī darbs pie vadlīniju izstrādes tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Sanāksmes prezentācijas:
Vispārējs pārskats par otrajā periodā paveikto projektā

Mobilās ceļotāju aplikācijas

Projekta partneru atskaites par līdz šim projektā paveikto:

PP2 – Aukštaitijas nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direkcija

PP3 – Biržu reģionālā parka direkcija
PP4 – Durbes novada pašvaldība
PP5 – Kretingas rajona pašvaldība
PP7 – Rojas novada pašvaldība
PP11 – Žemaitijas nacionālā parka direkcija
PP6 – Kuldīgas novada pašvaldība
PP9 – Skrundas novada pašvladība

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

Vispārējs pārskats par otrajā periodā paveikto projektā Mobilās ceļotāju aplikācijas Aukštaitijas nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direkcija Biržu reģionālā parka direkcija Durbes novada pašvaldība Durbes novada pašvaldība Rojas novada pašvaldība Žemaitijas nacionālā parka direkcija Kuldīgas novada pašvaldība Skrundas novada pašvladība