Kurzemes Plānošanas reģiona projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) ietvaros rīkotajā apmācību semināru ciklā par Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanu šī gada 15.novembrī notika otrā nodarbība “Makšķerēšanas likumiskais regulējums – licencēšana, makšķerēšanas noteikumi, ierobežojumi jūras piekrastē un upēs. To salīdzinājums ar citām Baltijas jūras valstīm, nepieciešamība pārmaiņām”. 
 
Tā kā seminārs notika Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Baltijas jūras Tūrisma foruma ietvaros kā atsevišķa sekcija, tad visiem interesentiem bija iespēja dzirdēt pasaulē atzītus lektorus un iedvesmoties no pozitīvās pieredzes stāstiem par tūrisma produktu un galamērķu veidošanu.
 
Savukārt makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanas seminārā dalībnieki dzirdēja Latvijas televīzijas žurnālista un kaislīga makšķernieka Māra Oltes stāstījumu par makšķerēšanas gida darba specifiku, darbu ar klientiem un niansēm, kurām ir vērts pievērst uzmanību, darbojoties makšķerēšanas tūrisma jomā. Interesants bija M.Oltes skatījums uz makšķerēšanu kā izzinošu, videi draudzīgu un meditatīvu procesu, kā arī viņa pieredze, iesaistot jaunāko paaudzi gan makšķerēšanas procesā, gan makšķerēšanas gida darbā.
 
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš klātesošos iepazīstināja ar Latvijas likumdošanu atpūtas makšķerēšanas jomā, kas jāievēro gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, kas Latviju izvēlējušies par makšķerēšanas tūrisma galamērķi.
Semināru cikla vadītājs Andris Klepers prezentēja apkopoto informāciju par makšķerēšanas tūrisma piedāvājumiem Latvijā, un pēc prezentācijas bija jāatzīst, ka šī niša Latvijas tūrisma piedāvājumu klāstā ir ļoti maz attīstīta. Tādēļ visi semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta RETROUTcentienus izveidot Kurzemi kā pilotteritoriju makšķerēšanas tūrisma jomā, un diskusiju daļā vienojās par kopīgi veicamajām turpmākajām aktivitātēm, lai Kurzemi varētu pozicionēt kā kvalitatīvu makšķerēšanas tūrisma galamērķi.
 
Nākamais seminārs tiks rīkots Nīcas novada viesu namā “Jūrnieka ligzda”, un tas notiks 4.decembrī. Semināru cikls turpināsies arī 2019.gada janvārī, februārī un martā, bet par to norises laikiem un vietām ziņosim atsevišķi.

Semināra materiāli:

  • M.Oltes prezentācija “Makšķerēšanas tūrisma iespējas Latvijā”, pielikumā Nm.1;
  • N.Riekstiņa prezentācija “Zivju resursu pārvaldība Latvijas iekšējos ūdeņos”, pielikumā Nm.2; 
  • A.Klepera prezentācija “Kurzemes makšķerēšanas tūrisma piedāvājums”, pielikuma Nm.3.
pielikums nm.1 pielikums nm.2 pielikums nm.3