LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 22.-23.jūlijā, Rucavas pagastā, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 10 UniGreen projekta partneriem (Aukštaitijos nacionalinis parkasBiržų Regioninis ParkasDURBE un Durbes novadsKretingos rajono savivaldybėKuldīgas Novada DomeRojas novada pašvaldībaSaldus novada pašvaldībaSkrundas novada pašvaldībaVentspils novada pašvaldībaŽemaitijos nacionalinis parkas) organizēja pirmsnoslēguma projekta vadības sanāksmi, kur diskutēja par projekta progresu un vēl atlikušajiem darbiem noslēdzošajā posmā līdz š.g. 31.oktobrim.

Līdz šim projektā paveiktas visas sākotnēji plānotās apmācību, pieredzes apmaiņas un semināru aktivitātes, kā arī infrastruktūras labiekārtošanas darbi Kurzemē. Paveikta arī lielākā daļa mārketinga aktivitāšu. Lai veicinātu aktīvāku ceļotāju interesi par projektā sagatavoto Dabas taku ceļvedi, projektā tika papildus iekļauta akcija “Tako Kurzemē” un “Tako Lietuvā”, kā arī izveidota Kurzemes dabas taku foto izstāde, kas šobrīd apskatāma t/c Rīga Plaza. Papildu mārketinga aktivitātes noris veiksmīgi un tās plānots noslēgt š.g. septembrī.

Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā veiksmīgi noslēgusies koka laipu un pontona tiltiņu izbūve Kirkiļu karsta ezeros Biržu Reģionālajā parkā un skatu platformas rekonstrukcija Žemaitijas Nacionālajā parkā. Turpinās darbs pie Jaurikla parka labiekārtošanas Kretingā, kā arī pontona piestātņu izbūves un celiņu un atpūtas vietu labiekārtošanas Aukštaitijas nacionālajā parkā. Darbus plānots noslēgt septembrī. Papildus, sagatavotas dabas taku kartes Žemaitijas Nacionālajā parkā un Aukštaitijas Nacionālajā parkā. Turpinās darbs pie dabas taku karšu izveides Biržu Reģionālajam parkam un Klaipēdas reģionam.

Sanāksmes noslēgumā projekta partneri vienojās par noslēguma konferences organizatoriskajiem jautājumiem, kas notiks š.g. 17.septembrī Talsos. Sīkāka informācija par pieteikšanos un norises laikiem sekos drīzumā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Sanāksmes prezentācijas

overall activity progress, Aiva Jakovela, Project manager Presentation, Aukštaitija Presentation, Kretinga

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Aiva Jakovela
Tālrunis: 26315137, aiva.jakovela@kurzemesregions.lv