S002 “BSR Food Coalition”

2023. gada 17. februārī “BSR Food Coalition” projektā jau otro reizi kopā sanāca Kurzemes pašvaldību, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji skolās un vietējie lauksaimnieki, lai diskutētu par esošo sadarbību ar skolām, pašvaldībām,  sadarbību starp lauksaimniekiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, akcentējot problēmas, izaicinājumus un iespējamos risinājumus.

Šoreiz tikāmies Kuldīgā ar mērķi jau konkrētāk noteikt galvenos pilotprojekta virzienus vietējo lauksaimnieku audzētās un ražotās produkcijas sekmēšanai skolu maltītēs. Diskusijas ievadā izskatījām jau iepriekš veikto aptauju rezultātus Kurzemes skolās un pašvaldībās, kā arī apkopojumu no diskusijām ar vietējiem lauksaimniekiem un ēdināšanas pakalpojumus sniedzējiem, par kuriem kopējo ieskatu sniedza projekta vadītāja Alise Lūse.

Būtiskākās diskusijas atziņas:

  • Ir būtiski vairāk reklamēt vietējo produkciju, regulāri veikt publikācijas par šo tēmu;
  • Jāveic izglītošana, meistarklases jaunajām ģimenēm par veselīgu uzturu;
  • Jāsekmē to vietējo un jau zināmo produktu (piem., pašvaldība zina, ka tās novadā tiek audzēti griķi un kartupeļi, kurus zemnieks audzē pietiekamā apjomā un ir ieinteresēts tos piegādāt vietējās skolās) nonākšana skolas maltītēs (pa tiešo (ja iespējams) vai caur ēdinātāju) – caur saziņu ar ēdinātāju, nestandarta/inovatīvām pieejām u.c.;
  • Ierosināt jautājuma izskatīšanu par sezonalitātes kalendāra pārskatīšanu, jo tas šobrīd nav izpildāms;
  • Ierosināt jautājuma izskatīšanu par valsts apmaksātu ēdināšanu sākot arī ar 5.klasi (vismaz līdz 9.klasei) – lai iemācītu jauniešiem «pareizi» ēst (veselīga uztura principi);
  • Ierosināt jautājuma izskatīšanu par ēdināšanas atbalsta paaugstināšanu.

Nākamā projekta sanāksme notiks Daugavpilī laikā no šī gada 27. februāra līdz  3. martam, kur tiksies visi projekta partneri un kopīgi strādās pie pilotprojekta ietvara izveides.

Prezentācija:

A.Lūse - Aptaujas rezultāti Kurzemes skolās un pašvaldībās, kā arī no diskusijām ar vietējiem lauksaimniekiem un ēdināšanas pakalpojumus sniedzējiem par vietējo lauksaimnieku ražotās produkcijas iekļaušanu skolu maltītēs

“BSP Food Coalition” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
BSR Food Coalition Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv