2022.gada 2.decembra Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki par jauno Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlējuši Saldus novada domes priekšsēdētāju Māri Zustu, kurš pildīs amata pienākumus līdz 2024.gada 8.martam. Savukārt Attīstības padomes vietnieka pienākumus turpinās pildīt Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols.

Pirms Attīstības padomes sēdes notika arī Kurzemes pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, kas, ņemot vērā izmaiņas vairāku pašvaldību vadībā, ievēlēja jaunus Attīstības padomes pastāvīgos locekļus un to aizvietotājus. Kā Attīstības padomes pastāvīgā locekle no Kuldīgas novada apstiprināta novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska,  Liepāju kā pastāvīgā locekļa aizvietotājs pārstāvēs Liepājas domes priekšsēdētaja vietnieks Salvis Roga, savukārt saistībā ar izmaiņām Talsu novada pašvaldības vadībā kā jaunie pārstāvji apstiprināti Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa kā pastāvīgā locekle un domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Pinkens kā pastāvīgā locekļa aizvietotājs.

Pēc Kurzemes pašvaldību vadītāju kopsapulces un Attīstības padomes priekšsēdētāja ievēlēšanas Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome jaunajā sastāvā kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieci Ilzi Ošu un citiem VARAM pārstāvjiem pārrunāja par jaunā Pašvaldību likuma neskaidrajiem jautājumiem, kā arī apsprieda citas aktualitātes.

Attīstības padome ir Kurzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija, ko veido astoņi pārstāvji – pa vienam no katras Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Attīstības padomes pastāvīgo locekļu un to aizvietotāju, ja tādus pašvaldības ir izvirzījušas, ievēlēšana notiek Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces laikā.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2022.gada 2.decembra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību – un sastāv no lēmējorgāna – Kurzemes reģiona Attīstības padomes – un izpildinstitūcijas – administrācijas. Kurzemes plānošanas reģionu veido astoņas pašvaldības  – divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv