Kurzemes plānošanas reģiona logo

No 2024.gada 9.marta par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju kļuvis Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. Savukārt Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts, noslēdzoties savam pilnvaru termiņam Attīstības padomes priekšsēdētaja amatā, turpmāk pildīs Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Attīstības padome ir Kurzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija, ko veido astoņi pārstāvji – pa vienam no katras Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Attīstības padomes pastāvīgo locekļu un to aizvietotāju, ja tādus pašvaldības ir izvirzījušas, ievēlēšana notiek Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces laikā.

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006.gadā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību – un sastāv no lēmējorgāna – Kurzemes reģiona
Attīstības padomes – un izpildinstitūcijas – Administrācijas. Tā galvenie darbības virzieni papildu reģiona attīstības plānošanai ir reģionālu projektu iniciēšana un īstenošana, līdzdarbošanās sabiedriskā transporta organizēšanā, remigrantu atgriešanās veicināšana Kurzemē, kā arī dažādu brīvprātīgu iniciatīvu īstenošana, piemēram, pieaugušo izglītības tīkla attīstība Kurzemē un Kurzemes kultūras programma.

Kurzemes plānošanas reģionu veido astoņas pašvaldības – divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: https://www.kurzemesregions.lv/