Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais “Latvijas valsts mežu” atbalstītais “Kurzemes kultūras programma 2017” konkurss, kurā ekspertu komisija izskatīja 103 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu EUR 347 425,93. Š.g. 19.aprīļa sēdē VKKF padome apstiprināja “Kurzemes kultūras programmas 2017” rezultātus saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu, kas paredz atbalstīt 40 projektu īstenošanu par kopējo summu EUR 71 265.00 .

AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES šeit

lejupielādēt šeit

Pirms līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 08.maijam finansējuma saņēmējiem elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtajam finansējuma, uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv, atskaiti skatīt pielikumā.

Kontakti: Dace Reinkopa – “Kurzemes kultūras programmas 2017” projekta vadītāja, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv tālrunis 29110981
Evita Taupmane – “Kurzemes kultūras programmas 2017” grāmatvede, e-pasts: evita.taupmane@kurzemesregions.lv, tālrunis 26588777

pielikums PROJEKTA ATSKAITe