ATD apkopotie statistikas dati liecina, ka 2023. gadā reģionālajā sabiedriskajā transportā kopumā pārvadāti 39 643 691 pasažieri, kas ir par 2 265 908 pasažieriem vairāk nekā 2022. gadā, kad reģionālajā sabiedriskajā transportā tika pārvadāti 37 377 783 pasažieri. Īpaši liels pasažieru skaita palielinājums ir vērojams vilcienu pārvadājumos, kur 2023. gadā pasažieru skaits ir sasniedzis 17 137 214, kas ir 43,2% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita un 42,6% no visiem veiktajiem pasažierkilometriem reģionālajā sabiedriskajā transportā Latvijā.

ATD apkopoto statistikas datu analīze pa sabiedriskā transporta veidiem liecina, ka vislielākais pasažieru skaits 2023. gadā pārvadāts reģionālo autobusu maršrutu tīklā – 22,51 miljoni pasažieru, kas ir par 4% vairāk, nekā 2022. gadā, kad reģionālo autobusu maršrutu tīklā tika pārvadāti 21,68 miljoni pasažieru. 2023. gadā reģionālo autobusu maršrutu tīklā kopumā veikti 825,09 miljoni pasažierkilometru. Vidējais pārvadājuma attālums ar autobusiem 2023. gada 12 mēnešos bija 36,66 kilometri.

Savukārt visstraujākais pasažieru skaita pieaugums 2023. gadā ir vērojams vilcienu maršrutos, kuros kopumā pārvadāti 17,14 miljoni pasažieru, kas ir par 9% vairāk, nekā 2022. gadā, kad vilcienos kopumā tika pārvadāti 15,70 miljoni pasažieru. No visiem 2023. gadā vilcienu maršrutos pārvadātajiem pasažieriem 92% jeb 15,76 miljoni tika pārvadāti Pierīgas zonu tarifa maršrutos un 8% jeb 1,38 miljoni – pārējos reģionālās nozīmes dīzeļvilcienu maršrutos. 2023. gadā vilcienu maršrutu tīklā kopumā veikti 612,38 miljoni pasažierkilometru, no kuriem elektrovilcienu maršrutos tika veikti 62% jeb 381,84 pasažierkilometru, bet dīzeļvilcienu maršrutos – 230,53 miljoni pasažierkilometru, kas veido 38% no visiem 2023.gadā vilcienu satiksmē veiktajiem pasažierkilometriem. Vidējais pārvadājuma attālums ar vilcieniem 2023. gada 12 mēnešos bija 35,73 kilometri.

 Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1 pantā noteikto, ATD kompetencē ir ieviest Latvijā starptautiskās un Eiropas Savienības prasības starptautiskajās pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā. ATD nodrošina piekļuvi autopārvadājumu tirgum un atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina atļauju, licenču un citu dokumentu izsniegšanu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv