Sabiedrības saliedēšanas un piederības sajūtas veicināšanas nolūkos 25.07.2020. Skrundas novadā norisinājās pasākums “Skrundas bērni. Es esmu…”. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām, izpratnes veidošanu remigrācijas jautājumos, liekot uzsvaru uz piederības sajūtas stiprināšanu savai pilsētai, novadam, valstij.

Pasākuma laikā tika demonstrēti video stāsti “Skrundas bērni”, kuros Skrundas novada iedzīvotāji dalās savos stāstos un sajūtās par atgriešanos un dzīvi šeit.

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās sevis izziņas aktivitātēs, ieklausīties remigrējušo ģimeņu stāstos, kā arī diskutēt par atgriešanos un saimniekošanu savā zemē.

Vietējie uzņēmēji – remigrantu ģimenes, kuras izveidojušas veiksmīgus uzņēmumus Skrundas novadā, dalījās savos stāstos un pieredzē uzņēmējdarbības jomā, kā arī piedāvāja pasākuma dalībniekiem piedalīties radošajās darbnīcās.

Uzņēmums “TRIK’ design” piedāvāja izzināt 3D printēšanas sniegtās iespējas, kā arī aizdomāties par savām saknēm un piederību, iestādot, 3D tehnikā printētā podiņā, vietējā saimniecībā audzētu stādiņu.

Piederības sajūtas veicināšanas nolūkos, sietspiedes apdrukas uzņēmums “Tingprint” izstrādāja reprezentācijas materiālu logo “Ar sirdi un saknēm Skrundā”, kuru pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzdrukāt uz auduma maisiņiem, vienlaikus iepazīstot sietspiedes tehniku.

Pasākums notika projekta “Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros.

Atskats uz pasākumu video formātā:

Informāciju sagatavoja Eva Behmane, Skrundas novada pašvaldības pārstāve

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.