Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr. KPR 2011/ 5-LLIII-180

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Jautajumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

Nr. KPR 2011/ 5-LLIII-180

Ievietošanas datums:

11.04.2011

Termiņš:

26.04.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)
5760,66 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Saldus autobusu parks”