No 2023.gada No 14. novembra līdz 4. decembrim Latviešu valodas aģentūra organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar remigrējušiem bērniem un imigrantiem”.  4. decembrī semināru vadīs Kurzemes plānošanas reģionālās remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, fokusējoties  uz remigrējušo bērnu un jauniešu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.

Seminārā interesenti arī uzzinās, ar kādiem jautājumiem un situācijām saskaras ģimenes, kuras atgriežas Latvijā, kādu atbalstu sniedz remigrācijas koordinators, kā arī aktuālās tendences remigrācijā.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:
Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv