Viedo ciemu bibliotēka, dažādas informatīvas sesijas, vērtīgi jauni sadraudzības kontakti un tīklošanās iespējas ar līdzsvarotas attīstības procesos iesaistītiem cilvēkiem, ārvalstu un vietējā pieredze lauku attīstības veicināšanai, metodes un rīki, lai pilnveidotu kopienas darbību. Tas viss un lieliska atmosfēra no no 14. līdz 16. jūnijam Madonas novada Ērgļos!

Biedrība “Latvijas Lauku forums” aicina visus Latvijas lauku aktīvos iedzīvotājus, kuri vēlās dalīties savā pieredzē cieņpilnās diskusijās, rast jaunas sadraudzības ideju īstenošanai un smelties iedvesmu no citiem Latvijas lauku attīstības ekspertiem, praktiķiem, entuziastiem – PIETEIKTIES dalībai 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā! Šogad parlaments notiks Madonas novada Ērgļos, Ērgļu saieta namā no 14. līdz 16. jūnijam.

Informāciju par programmu un reģistrēšanos meklējiet – https://parlaments.laukuforums.lv/

Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem. Kopienu parlaments šovasar notiks jau sesto reizi. Visi viedokļi tiks apkopoti Rezolūcijā, kas turpmākos divus gadus kalpos par ceļa rādītāju ar lauku telpu saistītiem lēmumiem.


Aicinām palīdzēt ar informācijas izplatīšanu interesentu vidū, izmantojot lejupielādei ievietotos failus:


Kontaktinformācija:

Biedrība “Latvijas Lauku forums”

Tālrunis: +371 28855427

E-pasts: info@laukuforums.lv


6. Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība “Latvijas Lauku forums”, Madonas novada pašvaldība un nodibinājums “Madonas novada fonds”, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Baltic-American Freedom Foundation BAFF, Valsts KLP tīklu, Aktīvo iedzīvotāju fondu.