Latviešu valodas aģentūra aicina diasporas bērnus pievienoties tiešsaistes latviešu valodas nodarbībām tiešsaistes nodarbību grupās 2023./2024. m.g. 2. pusgadā. Nodarbības notiek grupās (6–10 skolēni grupā) divas reizes nedēļā noteiktā laikā Latvijas skolotāju vadībā. Grupas tiek komplektētas, ņemot vērā skolēnu valodas prasmes līmeni, vecumu, kā arī laika zonu. Ar brīvajām vietām iepazīties un pieteikties var šeit.

Gaidām pulkā, ja bērns vēlas:

  • mācīties latviešu valodu,
  • iepazīt Latvijas kultūru, vēsturi, dabu,
  • apgūt vēl milzum daudz citu interesantu lietu,
  • iegūt jaunus draugus!

Nodarbības ģimenēm ir bezmaksas. Latviešu valodas tālmācības nodarbības finansē LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.