Ja Jūs neesat kādas no sarakstā minēto valstu pilsonis, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

Pirmreizējā uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstī.

Atkārtota uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
Uzturēšanās iemesls Iesniedzamie dokumenti
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei
saraksts 
 • Latvijas pilsoņa pilngadīgs bērns
 saraksts
 • Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki
 saraksts
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais
saraksts 
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgais bērns
saraksts
 • komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants
saraksts
 • persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli
saraksts
 • pakalpojumu sniedzējs
saraksts
 • pašnodarbināta persona
saraksts
 • ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis
saraksts
 • darba līgums vai uzņēmuma līgums
saraksts
 • starptautisku līguma vai projekta, kurā piedalās Latvijas Republika, īstenošana vai palīdzības sniegšana Latvijas Republikas valstij
saraksts
 • ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā
saraksts
 • nekustamā īpašuma īpašnieks
saraksts
 • finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē
saraksts
 • ieguldītājs vērtspapīros
saraksts
 • savstarpējā zinātniskā sadarbība
saraksts
 • studijas akreditētā augstskolā
saraksts
 • mācības akreditētā izglītības iestādē
saraksts
 • mācības akreditētā vispārējās izglītības iestādē
saraksts
 • studijas vai mācības akreditētā izglītības iestādē, pamatojoties uz apmaiņas līgumu
saraksts
 • stažēšanās
saraksts
 • ārstēšanās
saraksts
 • reliģiska darbība
saraksts
 • pieņemta citas valsts pilsonība un pirms tās pieņemšanas Jūs esat bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis
saraksts
 • Jūs 1940. gada 17.jūnijā esat bijis Latvijas pilsonis
saraksts
 • vēlaties saņemt ES zilo karti Latvijas Republikā
saraksts
 • persona pēc studiju vai pētniecības projekta pabeigšanas
saraksts
 • Inovatīva produkta radīšana vai attīstīšana (darbība jaunuzņēmumā)
saraksts
 •  ja esat ārzemnieks, kuram viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs)
saraksts