Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums_degvielas iegade

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Ligums Statoil protokols

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2015/5

Ievietošanas datums:
03.06.2015

Termiņš:
15.06.2015

Līgumcena EUR (bez PVN)
41 999 EUR (Līgums Nr.Nr.2.2-11/30/15_22.07.2015.)

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”