Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

nolikums Saldus buvprojekta izstrade Papildus dokumentacija

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

KPR20150819 protokols Pakalpojuma ligums

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2015/8/NFI

Ievietošanas datums:
31.07.2015

Termiņš:
11.08.2015

Līgumcena EUR (bez PVN)
12 800 EUR bez PVN (t.sk. būvprojekta izstrāde 10 100,00 EUR bez PVN un autoruzraudzība 2 700,00 EUR bez PVN) Līgums Nr.2.2-11/56/15 05.10.2015.

Piegādātājs/Piezīmes
SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”