Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums_KPR 2016_8_NFI

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.
KPR 2016/8/NFI

Ievietošanas datums:
07.07.2016

Termiņš:

18.07.2016

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes